โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

 

E - Library
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 ทีมงานโรงเรียนบ้านคอลอมุดอ จัดทำและนำเสนอ
โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ โรงเรียนดีประจำตำบล

 

 

 


หนังสือดีมาใหม่ 10 เล่มล่าสุด!!!

ลำดับ
รหัส ISBN
ประเภทสื่อ
ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียน
1
9786117075247
หนังสือ
   พิกกี้กับแรบบี้คู่ซี้ขี้คุย
  000073
2
0001
หนังสือ
   คอมพิวเตอร์กับการเติบโต
  51888
3
0002
หนังสือ
   เขียนโปรแกรมอย่างไรคือมืออาชีพ
  51889
4
570001
หนังสือ
   แม่นม
  570001
5
9740074863
หนังสือ
   สมบัติของผู้ดี
  000530
6
9740759009
หนังสือ
   บุคลิกงาม
  000535
7
9740854273
หนังสือ
   การซ่อมแซมบำรุงเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์
  000429
8
9742682909
หนังสือ
   เริ่มต้นชีวิตสดใส
  000626
9
9742685797
หนังสือ
   การอนุรักษหนังสือ
  000611
10
9742686351
หนังสือ
   ลูกเอยลูกรัก
  000463

   


 

 


ระบบบริหารห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3